16/01/2021 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việc làm của nhà thơ (01)
Le travail du poète (I)

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2018 17:39

 

Nguyên tác

A Guillevic

Les belles manières d’être avec les autres
Sur l’herbe pelée en été
Sous des nuages blanc

Les belles manières d’être avec les femmes
Dans une maison grise et chaude
Sous un drap transparent

Les belles manières d’être avec soi-même
Devant la feuille blanche

Sous la menace d’impuissance
Entre deux temps et deux espaces

Entre l’ennui et la manie de vivre

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tặng Guillevic

Những thể thức tốt để tồn tại với người khác
Trên cỏ xén mùa hè
Dưới mây trắng

Những thể thức đẹp với người phụ nữ
Trong một ngôi nhà màu xám và ấm áp
Dưới một tấm vải phủ giường trong suốt

Những thể thức đẹp với bản thân mình
Trước tờ giấy trắng

Dưới sự đe doạ về bất lực
Giữa hai thời gian và hai không gian

Giữa buồn phiền và tính ham mê sống
Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Việc làm của nhà thơ (01)