01/12/2022 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân An cửu nhật Trịnh thập bát huề tửu bồi chư công yến
雲安九日鄭十八攜酒陪諸公宴

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 11:50

 

Nguyên tác

寒花開已盡,
菊蕊獨盈枝。
舊摘人頻異,
輕香酒暫隨。
地偏初衣夾,
山擁更登危。
萬國皆戎馬,
酣歌淚欲垂。

Phiên âm

Hàn hoa khai dĩ tận,
Cúc nhị độc doanh chi.
Cựu trích nhân tần dị,
Khinh hương tửu tiệm tuỳ.
Địa thiên sơ y giáp,
Sơn ủng cánh đăng nguy.
Vạn quốc giai nhung mã,
Hàm ca lệ dục thuỳ.

Dịch nghĩa

Hoa lạnh nở đã hết,
Chỉ còn nụ cúc đầy cành.
Người hái nụ cúc ngâm rượu cũ, dần thấy xa lạ,
Rượu có hương thoang thoảng cứ tì tì.
Đất hẹp áo đơn sơ,
Núi vây quanh nên leo cao choáng váng.
Nơi nơi còn chiến tranh,
Say ca nước mắt muốn rơi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoa lạnh nở đã hết,
Đầy cành nụ cúc ra.
Người hái cũ dần vắng,
Rượu thoảng hương tà tà.
Đất hẹp manh áo mỏng,
Khó leo núi bao la.
Nơi nơi còn giặc giã,
Say hát lệ muốn sa!
(Năm 765)

Trịnh thập bát tên là Trịnh Phần 鄭賁, giữ chức lệnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vân An cửu nhật Trịnh thập bát huề tửu bồi chư công yến