27/05/2022 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Xá Bái quận công
武舍沛郡公

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2014 08:40

 

Nguyên tác

聞道黎公貫此方,
久欽今道受心香。
為君勤幹人無對,
與邑寬和世紀當。
試問同僚非際後,
何能又忍作乖張。
幸蒙天眷丹心白,
追祀封神表讚相。

Phiên âm

Văn đạo Lê công quán thử phương,
Cửu khâm kim đạo thụ tâm hương.
Vị quân cần cán nhân vô đối,
Dữ ấp khoan hoà thế kỷ đương.
Thí vấn đồng liêu phi tế hậu,
Hà năng hựu nhẫn tác quai trương.
Hạnh mông thiên quyến đan tâm bạch,
Truy tự phong thần biểu tán tương.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Vẫn nghe Lê tướng ở nơi này
Hâm mộ mà nay mới tới đây
Hết sức chung vua ai sánh được
Tỏ ơn với xóm mấy so ngang
Không hiền cùng bạn trong triều quận
Sao nỡ bày mưu để nhỡ nhàng
May được có trời quay mặt lại
Cho thờ phong sắc cũng vinh quang
Bái quận công vốn tên là Lê Viết Duệ quê ở thôn Khả Lang, xã Vũ Xá, huyện Vọng Doanh, là người có tài chỉ huy giúp chúa Trịnh bình định thiên hạ, được chức Nam quân đô đốc phủ tả đô đốc bái quận công, song bị mẹo lừa của quân triều, ông phải nhảy xuống sông tự trầm để tránh tội. Nay ở quê còn đền thờ và văn bi năm 22 niên hiệu Vĩnh Trị của bạn ông là Hồ Sỹ Dương Tiến sĩ Quỳnh Lưu viết về việc bầu hậu cho bố mẹ ông.

Nguồn: Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược, Thư viện tỉnh Nam Định, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Vũ Xá Bái quận công