05/12/2022 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Lý thất tư mã Tạo giang thượng quan tạo trúc kiều, tức nhật thành, vãng lai chi nhân miễn đông hàn nhập thuỷ, liêu đề đoạn tác, giản Lý công kỳ 2
陪李七司馬皂江上觀造竹橋,即日成,往來之人免冬寒入水,聊題斷作,簡李公其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 22:09

 

Nguyên tác

把燭成橋夜,
回舟坐客時。
天高雲去盡,
江迥月來遲。
衰謝多扶病,
招邀屢有期。
異方乘此興,
樂罷不無悲。

Phiên âm

Bả chúc thành kiều dạ,
Hồi chu toạ khách thì.
Thiên cao vân khứ tận,
Giang quýnh nguyệt lai trì.
Suy tạ đa phù bệnh,
Chiêu yêu lũ hữu kỳ.
Dị phương thừa thử hứng,
Lạc bãi bất vong bi.

Dịch nghĩa

Cầm đuốc xong cầu ngay trong đêm,
Thuyền về lúc khách ngồi.
Trời cao mây tan hết,
Sông cong trăng mọc chậm.
Già yếu lắm bệnh tật,
Mời kéo hẹn nhiều lần.
Nơi lạ nhân hứng này,
Vui hết không quên được buồn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đốt đuốc đêm, cầu xong,
Lúc về khách thuyền giong.
Mây tan hết, trời rộng,
Trăng chậm tới, sông cong.
Già yếu thêm lắm bệnh,
Chèo kéo hẹn lắm vòng.
Gặp cơn hứng nơi lạ,
Vui hết, chẳng khuây lòng.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Lý thất tư mã Tạo giang thượng quan tạo trúc kiều, tức nhật thành, vãng lai chi nhân miễn đông hàn nhập thuỷ, liêu đề đoạn tác, giản Lý công kỳ 2