04/07/2020 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách ai tham phú phụ bần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:01

 

Trách ai tham phú phụ bần,
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thủa xưa.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trách ai tham phú phụ bần