09/08/2020 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta như ngọn nhang trần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2015 17:05

 

Đôi ta như ngọn nhang trần,
Không cha không mẹ muôn phần cậy ai?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta như ngọn nhang trần