18/01/2021 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 11/10/2008 04:33

 

Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá,
Trầm hương Vạn Giả hương toả sơn lâm.
Đôi lứa mình đây như quế với trầm,
Trời xui gặp gỡ sắt cầm trăm năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá