03/07/2022 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ dạ
夏夜

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/08/2010 01:59

 

Nguyên tác

猛風飄電黑雲生,
霎霎高林簇雨聲。
夜久雨休風又定,
斷雲流月卻斜明。

Phiên âm

Mãnh phong phiêu điện hắc vân sinh,
Siếp siếp cao lâm thốc vũ thanh.
Dạ cửu vũ hưu phong hựu định,
Đoạn vân lưu nguyệt khước tà minh.

Bản dịch của Quỳnh Chi

Gió to chớp giật mây đùn,
Tiếng mưa nặng hạt trên tàng cây cao,
Gió ngừng mưa tạnh đêm sâu,
Rẽ mây vằng vặc trăng thâu xuyên cành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Hạ dạ