21/07/2024 13:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu và xa cách

Tác giả: Nguyễn Hữu Toàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2015 11:53

 

Phỏng theo Pautovsky

Cách xa như gió như giông
Tình yêu là ngọn lửa hồng em ơi!
Thổi tắt đốm lửa nhỏ nhoi
Thổi cho đám cháy ngút trời bùng thêm
Hè 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Toàn » Tình yêu và xa cách