16/08/2020 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gần nhà mà xa cửa ngõ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 08:45

 

Gần nhà mà xa cửa ngõ,
Trục trặc nên phải đi quanh.
Một trái đào chín, năm bảy trái lựu xanh,
Nghĩa nhơn chi mình xa xuôi ngàn dặm, biết có thành hay không?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gần nhà mà xa cửa ngõ