25/05/2024 21:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu thơ

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 06/07/2019 20:59

 

Dở hay âu cũng chuyện mù mờ
Thương ghét thói đời nghĩ tội thơ
Xướng hoạ dăm câu anh bảo chán
Múa may ít chữ bạn chê khờ!
Tìm vần tra nghĩa mòn con mắt
Xét ý soi tình chẻ sợi tơ
Trót dại tâm giao cùng giấy mực
Rảnh rang tửu nguyệt bút nghiên chờ.
26.02.2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Yêu thơ