26/05/2022 22:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thơ Đặng quốc công gửi tặng các bạn đồng liêu khi bãi quan

Tác giả: Trịnh Quán

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/05/2020 20:14

 

Công thành danh vẹn mở lề nhàn,
Vui thấy đương triều quốc lão[1] quan.
Áo gấm chưng lừng hương Bắc khuyết[2],
Xe bồ lần lữa cảnh Nam san[3].
Rượu khi lộc thánh vầy doành Tứ[4],
Cờ thủa vui tiên nhậm đá Bàn[5].
Trải tiệc kỳ anh cho phi ước,
Tiết lành sớm lại hội đền đan.
Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với lời dẫn “Hoà Hậu quận doanh, Trung quân Đô đốc phủ Tả đô đốc, Chưởng phủ sự, Phó đô tướng Đại tư không Tuyên quận công Trịnh Quán mừng một bài Nôm”, hoạ thơ Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) gửi các bạn đồng liêu khi bãi quan về trí sĩ.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Đặng Đình Tướng được triều đình phong là quốc lão.
[2] Chỉ cảnh làm quan.
[3] Chỉ cảnh vui thú khi ở quê.
[4] Chỉ sông Tứ ở nước Lỗ, nơi Không Tử giảng dạy cho học trò.
[5] Bàn đá câu của Lã Vọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Quán » Hoạ thơ Đặng quốc công gửi tặng các bạn đồng liêu khi bãi quan