14/08/2020 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái liệt nữ dám đâu hai dạ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 17:56

 

Gái liệt nữ dám đâu hai dạ
Đấng thuyền quyên đâu dám hai lòng
Nợ duyên em giữ vẹn, khỏi vòng cười chê
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gái liệt nữ dám đâu hai dạ