03/07/2022 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Thánh quán tự
大聖觀寺

Tác giả: Trần Kỳ - 陳琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2019 16:40

 

Nguyên tác

譜存光啟祀三清,
立觀閒時見有寧。
天屬幾番臨難死,
地餘長壘聚民生。
當間輝凈來修處,
又得梨公次室情。
老少飽溫傳故事,
春秋思德拜遺形。

Phiên âm

Phả tồn Quang Khải tự Tam Thanh,
Lập quán nhàn thời kiến hữu ninh.
Thiên Thuộc kỷ phiên lâm nạn tử,
Địa dư trường luỹ tụ dân sinh.
Đương gian Huy Tịnh lai tu xứ,
Hựu đắc Lê công thứ thất tình.
Lão thiếu bão ôn truyền cố sự,
Xuân thu tư đức bái di hình.

Dịch nghĩa

Tự phả ghi rằng ông Quang Khải sùng thượng Tam Thanh,
Nên dựng quán để khi nhàn cầu đảo thấy được sự yên lành.
Tại đây quân Thiên Thuộc từng nhiều phen tử nạn,
Luỹ đất hằn lên kéo dài kia là chỗ nhà dân cư trú.
Thời ấy có cung phi Huy Tịnh tới tu tỉnh nghỉ ngơi,
Rồi lại được Lê Tần vì tình của thứ thất mà góp công.
Già trẻ ngày nay đội ơn được sự ấm no,
Mỗi khi tới tiết xuân thu đều tụ lại lễ lạy tại trước tượng thờ.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Phả rằng Quang Khải phụng Tam Thanh
Dựng quán khi nhàn tỏ tấm thành
Thiên Thuộc bao phen vì nước chết
Luỹ dài còn đó xóm dân sinh
Đương thời Huy Tịnh về tu tỉnh
Vợ thứ Lê công góp chút tình
Già trẻ ấm no ôn chuyện cũ
Xuân thu nhớ đức vọng thần linh
Chùa quán Đại Thánh thuộc thôn Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định hiện nay, thờ Trần Quang Khải và thờ Phật.

Nguyên chú của tác giả: “Ông Chiêu Minh Đại vương này rất thông về đạo thần tiên, con cháu ông kế chí có nhiều tác phẩm như: Bất tín vu thuyết, Nam nhân Nam thần, Cần công khổ học… Ban đầu ông Quang Khải ở đặt là Tĩnh Tâm quán, đời Lê đổi là Đại Thánh quán, sau Lê Trịnh mới thờ Phật mà thêm chữ tự (chùa) vào sau chữ quán.”

Nguồn: Dương Văn Vượng, Trần Mỹ Giống, “Về di tích Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ”, Tin tức Nam Định, ngày 30/04/2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Kỳ » Đại Thánh quán tự