26/09/2022 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca kỳ 3
漁歌其三

Tác giả: Saga-tennō - 嵯峨天皇

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 19:03

 

Nguyên tác

青春林下渡江橋
湖水翩翩入雲霄
煙波客
釣舟遙
往來無定帶落潮

Phiên âm

Thanh xuân lâm hạ độ giang kiều
Hồ thuỷ phiên phiên nhập vân tiêu
Yên ba khách
Điếu thuyền dao
Vãng lai vô định đới lạc triều

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xuân xanh rừng tía vượt giang kiều
Nước hồ mù mịt vút vân tiêu
Yên ba khách
Thả thuyền câu
Tới lui không định theo thuỷ triều
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Saga-tennō » Ngư ca kỳ 3