17/10/2021 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca thi của hai tiên nữ tiễn hai chàng Lưu, Nguyễn ra cửa động Thiên Thai về trần

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 12/11/2009 20:19

 

(Điệu Hoa phong lạc)

Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn rêu nhạt
Nước chẩy hoa trôi
Cái hạc bay lên vút tận giời
Giời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động đầu non đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng giăng chơi
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Bài ca thi của hai tiên nữ tiễn hai chàng Lưu, Nguyễn ra cửa động Thiên Thai về trần