27/05/2024 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi anh nhớ quê nhà

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:37

 

Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
Bài thơ này nhiều người lầm tưởng là ca dao. Các sách Kho tàng tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam (Vũ Ngọc Phan) và Tục ngữ và ca dao Việt Nam (Mã Giang Lân) cũng sưu tập bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Anh đi anh nhớ quê nhà