24/06/2024 17:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tây Hồ xuân cảnh
憶西湖春景

Tác giả: Phạm Sĩ Ái - 范士愛

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2014 20:46

 

Nguyên tác

西湖一派水天秋,
淡霧輕煙接遠洲。
鯨響落來花館曉,
漁歌歸去月臺孤。
誰家隔岸佗蓮襪,
幾處垂楊出足驑。
一別煙花何處問,
故人應有扣弦遊。

Phiên âm

Tây Hồ nhất phái thuỷ thiên thu,
Đạm vụ khinh yên tiếp viễn châu.
Kình hưởng lạc lai hoa quán hiểu,
Ngư ca quy khứ nguyệt đài cô.
Thuỳ gia cách ngạn đà liên miệt,
Kỷ xứ thuỳ dương xuất tú lưu.
Nhất biệt yên hoa hà xứ vấn,
Cố nhân ưng hữu khấu huyền du.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hồ Tây một mảng nước trời thu
Khói nhẹ mù hơi tiếp bãi bờ
Chuông vọng chập chờn Hoa quán sớm
Ca chài qua lại Nguyệt đài trơ
Hài sen ai đó ngang bờ cách
Vó ngựa nào dong rặng liễu tơ
Một biệt yên hoa đâu chốn hỏi
Cố nhân nên có chuyến chơi đò

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sĩ Ái » Ức Tây Hồ xuân cảnh