24/05/2022 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh Chiêm Thành hoàn chu bạc Phúc Thành cảng
征占城還舟泊福城港

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 09:09

 

Nguyên tác

錦纜歸來繫老榕,
曉霜花重濕雲篷。
山家雨腳青松月,
漁國潮頭紅蓼風。
萬隊旌旗光海藏,
五更簫鼓落天宮。
船窗一枕江湖暖,
不復油幢入夢中。

Phiên âm

Cẩm lãm quy lai hệ lão dung,
Hiểu sương hoa trọng thấp vân bồng.
Sơn gia vũ cước thanh tùng nguyệt,
Ngư quốc triều đầu hồng liệu phong.
Vạn đội tinh kỳ quang hải tạng,
Ngũ canh tiêu cổ lạc thiên cung.
Thuyền song nhất chẩm giang hồ noãn,
Bất phục du chàng nhập mộng trung.

Dịch nghĩa

Thuyền kéo bằng giây gấm trở về buộc dưới gốc cây đa già,
Sương sớm nặng hạt làm ướt đẫm mui thuyền.
Xóm núi dưới chân mưa, vầng trăng trên ngọn thông xanh,
Làng chài ở đầu ngọn thuỷ triều, gío lướt bãi răm đỏ.
Muôn đội cờ xí sáng rực mặt biển,
Năm canh tiếng kèn trống rơi từ trên cung trời xuống.
Gối đầu bên cửa sổ thuyền, lòng giang hồ ấm lại,
Bóng màn tướng không còn ai đi vào giấc mơ nữa.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Thuyền gấm đường về buộc gốc đa,
Sương mai nặng hạt ướt mui là.
Đầu thông xóm núi trăng vừa ló,
Răm đỏ làng chài gió đã qua.
Muôn đội cờ bay, vùng biển rạng,
Năm canh kèn trống, điện trời sa.
Bên song chợt ấm lòng sóng biển,
Màn tướng thôi vương giấc mộng hoa.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Chinh Chiêm Thành hoàn chu bạc Phúc Thành cảng