30/07/2021 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bếp nghèo

Tác giả: Nguyễn Trọng Luân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 16:47

 

Đã mười hai năm chỗ này không có mẹ
Mười hai năm lửa chẳng đượm hồng
Ấm nước đấy mà than chừng tàn lụi
Bếp lạnh lùng cả mùa hạ, mùa đông

Chữ cháu viết ngày còn bà, vẫn đó
Mà bà đâu, ai gọi cháu mỗi chiều!
Muội than cứ vương vào thương nhớ
Mẹ vẫn về trong khói bụi gieo neo!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Luân » Bếp nghèo