07/10/2022 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề thần long ẩm thuỷ đồ

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Locnguyenthanh12 vào 20/12/2016 23:21

 

Phiên âm

Vân ủng thần long há cửu thiên,
Vạn nhân đầu thượng hữu thanh truyền.
Thuỳ nhiêm tương thủ đăng thiên lý,
Cổ lãng phiên ba hấp vạn xuyên.
Quyển tận lan đào qui phế phủ,
Phún lai vũ trạch phổ hoàng diên.
Nhất ban linh ứng nan lường xứ,
Vị tất đan thanh tả đắc huyền.

Dịch nghĩa

Mây đỡ rồng thần từ trời cao xuống,
Trên đầu muôn người có tiếng truyền vang.
Rủ râu, cao đầu bay lên nghìn dặm,
Vỗ sóng, cuốn nước, hút lấy muôn sông.
Thu hết sóng nước vào trong gan dạ,
Phun ra mưa móc tưới khắp mọi nơi.
Sự linh thiêng nói chung khó mà lường được,
Màu đan thanh chưa chắc tả được vẻ thần.

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đầu ở trên cao miệng ở sông,
Hò reo cuốn nước lạ ơ rồng!
Bay lên rạng rạng muôn màu tía,
Vục xuống cong cong một sắc hồng.
Thu lại ầm ì nơi nơi cạn,
Phun ra mờ mịt phía phía giông,
Linh thiêng sự ấy ai nào biêt,
Vị tất nhìn qua tả được rồng.
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Đề thần long ẩm thuỷ đồ