29/06/2022 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nguyệt nhất nhật
十月一日

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:50

 

Nguyên tác

有瘴非全歇,
為冬亦不難。
夜郎溪日暖,
白帝峽風寒。
蒸裹如千室,
焦糖幸一柈。
茲辰南國重,
舊俗自相歡。

Phiên âm

Hữu chướng phi toàn hiết,
Vi đông diệc bất nan.
Dạ Lang[1] khê nhật noãn,
Bạch Đế giáp phong hàn.
Chưng khoả[2] như thiên thất,
Tiêu đường hạnh nhất bàn.
Tư thần nam quốc trọng,
Cựu tục tự tương hoan.

Dịch nghĩa

Vẫn còn hơi oi nóng chưa hoàn toàn dứt,
Mùa đông tới không gây khó khăn nhiều.
Nơi suối vùng Dạ Lang ngày ấm áp,
Vùng kẽm nơi Bạch Đế có gió lạnh.
Hàng ngàn nhà như nhau đều có bánh chưng,
Và món kẹo dẻo may có một mâm.
Giờ phút này vùng nam ăn mừng lớn,
Mọi người cung vui theo tục lệ cũ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chưa hết hẳn khí oi,
Trở đông cũng thấy dễ.
Ngày ấm, suối Dạ Lang,
Gió lạnh, kẽm Bạch Đế.
Bánh chưng như ngàn nhà,
Kẹo dẻo may một cỗ.
Sáng nay vía vùng nam,
Cùng thấy vui tục cũ.
(Năm 767)

[1] Tên nước thời cổ. Vào thời Hán nước này ở về phía biên giới tây nam. Nay là huyện Đồng Tân, Quý Châu.
[2] Một loại bánh chưng, bánh tét dùng bẹ tre gói gạo nếp với đường rồi luộc chín.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thập nguyệt nhất nhật