26/06/2022 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng tiền hoẻn

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 14:14

 

Cũng lò cũng bễ cũng cùng than,
Mở mặt vuông tròn với thế gian.
Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
Đủ đồng ắt cũng đáng nên quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Đồng tiền hoẻn