09/12/2021 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân hành ký hứng
春行寄興

Tác giả: Lý Hoa - 李華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 15:28

 

Nguyên tác

宜陽城下草萋萋,
澗水東流復向西。
芳樹無人花自落,
春山一路鳥空啼。

Phiên âm

Nghi Dương[1] thành hạ thảo thê thê,
Giản thuỷ[2] đông lưu phục hướng tê.
Phương thụ vô nhân hoa tự lạc,
Xuân san nhất lộ điểu không đề.

Dịch nghĩa

Dưới chân thành Nghi Dương cỏ mọc tươi tốt,
Nước suối vẫn lúc chảy về đông, lúc về tây.
Những cây hoa, không bóng người, nở rồi tự rơi rụng.
Đường đi trên núi xuân, chim hót, chẳng ai nghe.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghi Dương cây cỏ mọc đầy
Giản về đông lại về tây đổi dòng
Cây thơm hoa rụng người không
Núi xuân độc đạo chim đồng kêu vang
Tác giả tả cảnh xuân ở thành Nghi Dương sau cơn binh biến của phản thần An Lộc Sơn, cảnh còn đó nhưng người hoang vắng.

[1] Tức thành Hàn 韓城, phía tây Lạc Châu 洛州, thời trước thuộc đất Hàn.
[2] Tức sông Giản chảy qua Tô Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hoa » Xuân hành ký hứng