11/04/2021 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chôn

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2006 05:49

 

Từng chữ
từng chữ
bút mài lên núi thét sông gầm
nhọn sắc đến từng dấu phẩy
đêm đêm đào huyệt giấy[1]
ngày ngày chôn lũ phản dân.
(Đà Lạt, 4 giờ sáng 5-10-2004)

[1] Thơ Nguyễn Bính: “Bút đào huyệt giấy mà chôn hồn mình”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Chôn