23/01/2022 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm nhà Sơn Tùng

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:41

 

Đến thềm anh nghe vẳng tiếng chim gù[1]
Kìa linh điểu đã ra chào khách quý
Người nghệ sĩ tạ lòng chim - nghệ sĩ
Cửa phòng vẫn hây hẩy khúc ca thu
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Tư gia của nhà văn Sơn Tùng có con chim gáy biết gù, chào khách của chủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Thăm nhà Sơn Tùng