15/08/2022 20:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Vương thị tiểu nhi
贈王氏小兒

Tác giả: Đậu Củng - 竇鞏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 21:12

 

Nguyên tác

竹林會裏偏憐小,
淮水清時最覺賢。
莫倚兒童輕歲月,
丈人曾共爾同年。

Phiên âm

Trúc Lâm hội[1] lý thiên liên tiểu,
Hoài thuỷ[2] thanh thì tối giác hiền.
Mạc ỷ nhi đồng khinh tuế nguyệt,
Trượng nhân tằng cộng nhĩ đồng niên.

Dịch nghĩa

Hội Trúc Lâm tín nhiệm người trẻ tuổi,
Trong thời gian hoạt động ở sông Tần Hoài người đó tài ba nhất.
Đừng tưởng còn ít tuổi tài cao mà coi nhẹ người lớn tuổi.
Vì người lớn tuổi cũng có lúc trẻ như ngươi bây giờ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hội Trúc Lâm chuộng người tuổi trẻ
Trên sông Hoài đã hé tài ba
Xin đừng ỷ trẻ khinh già
Người già cũng đã có qua trẻ thời
[1] Chỉ Trúc Lâm thất hiền đời Tấn, gồm Sơn Đào, Nguyễn Tịch, Kê Khang, Hướng Tú, Lưu Linh, Nguyễn Hàm và Vương Nhung, trong đó Vương Nhung trẻ nhất và tài ba nhất.
[2] Sông Tần Hoài thuộc tỉnh Giang Tô, là địa bàn hoạt động của hội bảy người trên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Củng » Tặng Vương thị tiểu nhi