28/11/2020 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn ông năm bảy lá gan

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:51

 

Ðàn ông năm bảy lá gan,
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.
Khảo dị:
Đàn ông một trăm lá gan,
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn ông năm bảy lá gan