02/12/2022 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trạng Lường

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 00:37

 

Cậu bé Lương Thế Vinh
Thông minh từ thủa nhỏ
Một hôm ra đồng cỏ
Tung tăng theo cánh diều

Hương lúa thơm đồng chiều
Đưa cánh diều cao tít
Bỗng trên con đường hẹp
Một bà lão đi qua

Gánh nặng trĩu vai già
Yếu chân nên trượt ngã
Bưởi lăn tròn xối xả
Rớt xuống hố bên đường

Bà lão khóc thảm thương
Trẻ chen nhau xúm lại
Sau một hồi bàn cãi
Vẫn không có cách nào

Vì hố thẳm vực sâu
Làm sao lôi được bưởi
Vinh thu diều chạy tới
Vui vẻ và bảo rằng:

- “Có gì là khó khăn?
Mau lấy thùng gánh nước”.
Lũ trẻ chưa hiểu được
Nhưng vẫn chạy về nhà

Vội lấy thùng mang ra
Vinh khuyên bạn hãy cố
Đổ nước vào trong hố
Một lát sau hố đầy

Những quả bưởi tròn quay
Dần nổi lên miệng hố
Ai cũng đều thích thú
Vỗ tay thán phục Vinh...

Năm ông đỗ trạng nguyên
Vừa tròn hai hai tuổi
Toán, văn, nhạc đều giỏi
Đời gọi ông: Trạng Lường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Trạng Lường