06/10/2023 00:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi Lôra
Do Laury

Tác giả: Adam Bernard Mickiewicz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2015 09:50

 

Nguyên tác

Ledwiem ciebie zobaczył, jużem się zapłonił,
W nieznanym oku dawnej znajomości pytał;
I z twych jagód wzajemny rumieniec wykwitał,
Jak z róży, której piersi zaranek odsłonił.

Ledwieś piosnkę zaczęła, jużem łzy uronił,
Twój głos wnikał do serca i za duszę chwytał;
Zdało się, że ją anioł po imieniu witał
I w zegar niebios chwilę zbawienia zadzwonił.

O luba! niech twe oczy przyznać się nie boją,
Jeśli cię mym spojrzeniem, jeśli głosem wzruszę;
Nie dbam, że los i ludzie przeciwko nam stoją,

Że uciekać i kochać bez nadziei muszę.
Niech ślub ziemski innego darzy ręką twoją,
Tylko wyznaj, że Bóg mi poślubił twą duszę.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Mới thấy em anh đà đỏ mặt
Tìm cái xa xưa trên đôi mắt
Má em cũng ửng một màu hồng
Như hoa hồng vừa nở lúc rạng đông

Mới nghe em hát ca, anh liền khóc
Tiếng em hỏi lòng anh, anh đáp
Phải chăng một nàng tiên gọi tên anh
Nhìn trời, thấy đã đến giờ hẹn gặp

Em ơi, mắt anh hay lời anh làm em cảm động
Nhìn sâu trong mắt em anh đã hiểu ra
Mặc cho kẻ nào hay số mệnh có làm trái lòng ta

Nếu anh phải đi, và mang theo không kỳ vọng gì ngọn lửa ấy
Nếu một người trai khác sẽ kết bạn với em
Em hãy nhớ Chúa Trời đã cho em hồn anh rồi đấy!
Nguồn: Thơ Mickiêvich (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Adam Bernard Mickiewicz » Gửi Lôra