30/03/2023 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân du thử địa vô phương thảo

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 01:27

 

Oanh yến xôn xao khắp nẻo đường,
Hài văn thơ thẩn bước tầm phương.
Dặm trần hồng nổi ngăn tin gió,
Cầu ngọc lam chìm lạc dấu sương.
Người đẹp qua rồi mùa thập thuý,
Lòng thơm thoảng lại chút dư hương.
Kinh thành khô héo tình biên tái,
Mà để vương tôn những nhớ thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Xuân du thử địa vô phương thảo