09/12/2022 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê
夏初雨後尋愚溪

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/08/2010 08:43

 

Nguyên tác

悠悠雨初霽,
獨繞清溪曲。
引杖試荒泉,
解帶圍新竹。
沉吟亦何事,
寂寞固所欲。
幸此息營營,
嘯歌靜炎燠。

Phiên âm

Du du vũ sơ tễ,
Độc nhiễu thanh khê khúc.
Dẫn trượng thí hoang tuyền,
Giải đới vi tân trúc.
Trầm ngâm diệc hà sự,
Tịch mịch cố sở dục.
Hạnh thử tức doanh doanh,
Khiếu ca tĩnh viêm úc.

Bản dịch của Quỳnh Chi

Mưa dầm vừa dứt trời trong,
Vòng theo khe núi quẩn quanh một mình.
Suối hoang lần chống gậy tìm,
Tháo đai đo bụi trúc xinh bên đường.
Trầm ngâm nghĩ ngợi mông lung,
Tịch liêu một cõi xưa thường vẫn ưa.
Được nay phiền nhiễu lánh xa,
Vui ca quên cả quanh ta hạ nồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê