02/10/2022 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tứ hoạ kỳ 4 - Xích Bích
題四畫其四-赤壁

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 18:10

 

Nguyên tác

周郎赤壁走曹公,
萬里江流鬥兩雄。
蘇子賦成奇偉甚,
長教人想謫仙風。

Phiên âm

Chu Lang Xích Bích tẩu Tào Công,
Vạn lý giang lưu đấu lưỡng hùng.
Tô Tử phú thành kỳ vĩ thậm,
Trường giáo nhân tưởng Trích Tiên phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chu Lang đuổi Tào Công nơi Xích Bích,
Lưỡng hùng tranh trên vạn dặm Trường Giang.
Phú đã thành ông Tô thêm đặc dị,
Khiến người cho phong độ Trích Tiên lang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Đề tứ hoạ kỳ 4 - Xích Bích