30/06/2022 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng du Diệu Sơn động ngẫu thành
同遊妙山洞偶成

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 08:42

 

Nguyên tác

妙山山上洞,
又是一壺天。
遊客雲間話,
閒僧月下眠。
金身還自在,
石帖信能傳。
不惜攀躋苦,
兼存地主賢。

Phiên âm

Diệu Sơn sơn thượng động,
Hựu thị nhất hồ thiên.
Du khách vân gian thoại,
Nhàn tăng nguyệt hạ miên.
Kim thân hoàn tự tại,
Thạch thiếp tín năng truyền.
Bất tích phan tê khổ,
Kiêm tồn địa chủ hiền.

Dịch nghĩa

Động trên núi Diệu Sơn
Lại là một bầu trời trong hồ
Du khách nói chuyện trong mây
Dưới trăng sư nằm ngủ
Kim thân Phật vẫn tự tại
Bia đá quả có thể truyền
Chẳng tiếc vất vả leo lên đây
Lại còn gặp được người chủ đất tốt

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Động trên núi Diệu Sơn
Cũng một bầu trời nhỏ
Người nói chuyện trong mây
Sư ngủ dưới trăng tỏ
Kim thân Phật thường tồn
Bia đá truyền chữ đó
Lên núi gặp người hiền
Chẳng ngại leo vất vả
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Đồng du Diệu Sơn động ngẫu thành