27/09/2022 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hồng Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận kỳ 3
和家叔絅軒洪著大人甲戌元旦紀事原韻其三

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/01/2015 11:06

 

Nguyên tác

飄揚紅袖翠羅襦,
儘是花顏是雪膚。
脂粉舞臺春自在,
鬚眉笑我貌乖殊。

Phiên âm

Phiêu dương hồng tụ thuý la nhu,
Tẫn thị hoa nhan thị tuyết phu.
Chi phấn vũ đài xuân tự tại,
Tu mi tiếu ngã mạo quai thù.

Dịch nghĩa

Ống tay áo màu đỏ, quần áo màu xanh phất phới
Đều là mặt hoa cùng da tuyết cả
Vui vẻ tự nhiên với phấn son lên sân khấu thì còn xuân mãi
Nực cười ta bậc râu mày mà mặt mày lại khác lạ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ống đỏ tà xanh vạt áo bay
Mặt hoa da tuyết lộ ra bày
Phấn bôi sân khấu xuân còn mãi
Trông lạ cười xem mặt với mày

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hồng Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận kỳ 3