25/03/2023 11:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ du cung - Ký mộng ký Sư Bá Hồn
夜遊宮-記夢寄師伯渾

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 23:41

 

Nguyên tác

雪曉清笳亂起,
夢遊處、
不知何地?
鐵騎無聲望似水。
想關河,
雁門西,
青海際。

睡覺寒燈裡,
漏聲斷、
月斜窗紙。
自許封侯在萬里。
有誰知,
鬢雖殘,
心未死。

Phiên âm

Tuyết hiểu thanh già loạn khởi,
Mộng du xứ,
Bất tri hà địa?
Thiết kỵ vô thanh vọng tự thuỷ.
Tưởng quan hà,
Nhạn môn tây,
Thanh Hải[1] tế.

Thuỵ giác hàn đăng lý,
Lậu thanh đoạn,
Nguyệt tà song chỉ.
Tự hứa phong hầu tại vạn lý.
Hữu thuỳ tri,
Mấn tuy tàn,
Tâm vị tử.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sáng tuyết tù và gấp trỗi,
Nơi mơ tới,
Chưa từng nhìn thấy.
Thiết kỵ im phi như nước chảy.
Nhớ quan hà,
Nhạn Môn kia,
Thanh Hải ấy.

Dưới đèn tàn tỉnh dậy,
Tiếng lậu tắt,
Trăng xuyên song giấy.
Thề phải phong hầu nơi vạn lý.
Có ai hay,
Tuổi tuy già,
Lòng vẫn thế.
[1] Hồ Thanh Hải, nay thuộc tỉnh Thanh Hải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Dạ du cung - Ký mộng ký Sư Bá Hồn