20/09/2020 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về chẳng có chi đưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 10:35

 

Anh về chẳng có chi đưa,
Quả cam đang nhỏ, quả dừa đang non.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về chẳng có chi đưa