22/03/2023 20:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Dương tống khách
南陽送客

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 13/04/2017 23:42

 

Nguyên tác

斗酒勿為薄,
寸心貴不忘。
坐惜故人去,
偏令游子傷。
離顏怨芳草,
春思結垂楊。
揮手再三別,
臨歧空斷腸。

Phiên âm

Đấu tửu vật vi bạc,
Thốn tâm quý bất vong.
Toạ tích cố nhân khứ,
Thiên linh du tử thương.
Ly nhan oán phương thảo,
Xuân tứ kết thuỳ dương.
Huy thủ tái tam biệt,
Lâm kỳ không đoạn trường.

Dịch nghĩa

Đấu rượu đừng xem nhẹ,
Tấc lòng trân quý không thể quên.
Ngồi thương tiếc bạn thân lên đường,
Càng làm người đi thêm đau lòng.
Trong ly biệt oán trách cả cỏ thơm,
Ý xuân kết tại cành dương liễu rủ.
Vẫy tay ba bốn lần từ biệt,
Tới ngã rẽ không đau lòng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một đấu rượu cũng đừng xem nhẹ
Ba tấc lòng trân quý khó quên
Chỉ ngồi thương tiếc bạn hiền
Càng làm thêm nỗi buồn phiền người đi
Cỏ thơm cũng oán khi ly biệt
Ý xuân ưng được kết thuỳ dương
Vẫy tay từ biệt lên đường
Ngã ba chỗ rẽ không vương lệ sầu.
Nam Dương nay trong huyện Tương Dương, tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Nam Dương tống khách