02/06/2023 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bần nữ
貧女

Tác giả: Tần Thao Ngọc - 秦韜玉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 22:15

 

Nguyên tác

蓬門未識綺羅香,
擬托良媒亦自傷。
誰愛風流高格調?
共憐時事儉梳妝!
敢將十指誇針巧,
不把雙眉斗畫長。
苦恨年年壓金線,
為他人作嫁衣裳!

Phiên âm

Bồng môn vị thức ỷ la hương,
Nghĩ thác lương môi diệc tự thương.
Thuỳ ái phong lưu cao cách điệu?
Cộng liên thời thế kiệm sơ trang.
Cảm tương thập chỉ khoa châm xảo,
Bất bả song mi đấu hoạ trường.
Khổ hận niên niên áp kim tuyến,
Vị tha nhân tác giá y thường.

Dịch nghĩa

Ở chốn lều tranh chưa biết đến mùi là lượt,
Định nhờ mối lái cũng chỉ thương mình.
Ai là kẻ quý người có cách điệu thanh cao,
Cùng thương những người ở đời phải sơ sài trang điểm.
Đâu dám khoe mười ngón tay khéo đường kim chỉ,
Không muốn kẻ dài đôi lông mày để đua xinh tươi.
Tủi hờn về nỗi năm nào cũng phải ấn lên sợi kim tuyến,
Để thêu quần áo cưới cho người khác!

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Lụa là chưa được bén mùi sang
Muốn cậy băng nhân ngại bẽ bàng
Ai quý thanh cao giàu cách điệu
Cùng thương mộc mạc kém thời trang
Dám khoe mười ngón đường kim khéo
Không cậy đôi mi nét kẻ trường
Ngán nỗi hàng năm thêu áo cưới
Cho người làm dáng với tân lang
Tác giả ví mình như con gái nhà nghèo có tài sắc thanh cao, tự trọng không muốn nhờ người mai mối, chỉ đem tài năng của mình phục vụ thế gian. Trong thời Vãn Đường nhiễu nhương, người tài giỏi cũng đành cam tâm ngậm miệng làm ngơ với thời thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Thao Ngọc » Bần nữ