20/04/2021 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Phan Chu Trinh
弔潘周楨

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2016 09:05

 

Nguyên tác

霜海未填,精衛含石;
鐘期既沒,伯牙斷弦。

Phiên âm

Sương hải[1] vị điền, Tinh vệ hàm thạch[2];
Chung Kỳ ký một, Bá Nha đoạn huyền.

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Sương hải chưa bồi, Tinh vệ ngậm đá;
Chung Kỳ đã mất, Bá Nha đập đàn.
Năm 1926, Phan Chu Trinh mất, tác giả làm bài văn tế khóc người đồng chí, và điếu bằng đôi câu đối này.

Nguồn:
1. Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 14, NXB Văn hoá Thông tin, 2002
2. Phan Chu Trinh toàn tập (tập I), NXB Đà Nẵng, 2005
[1] Có sách chép là “Thương hải” (Biển thẳm).
[2] Tích con gái vua Viêm Đế chết chìm ở biển, hoá ra chim Tinh vệ ngậm đá ở núi Tây để lấp biển Đông. Nghĩa bóng trỏ người căm trả thù.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Điếu Phan Chu Trinh