26/05/2024 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làn hương thơm trên sườn dốc
푸른 향물 흘러버린 언덕 우

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 18:21

 

Nguyên tác

푸른 향물 흘러버린 언덕 우에
내 마음 하루살이 나래로다
보실보실 가을 눈이 그 나래를 치며
허공의 속삭임을 들으라 한다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Trên sườn dốc toả làn hương thơm ngát
Tâm hồn ta chấp chới tựa mái chèo
Mắt trời thu đang chèo thuyền bẻ lái
Nghe rõ tiếng thì thầm vọng lại của hư không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Làn hương thơm trên sườn dốc