18/05/2024 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo đức giả

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:47

 

Hỏi lão đâu ta? Lão ở Liêm,
Trông ra bóng dáng đã hom hem.
Lắng tai, non nước nghe chừng nặng[1],
Chớp mắt trăng hoa, giả cách nhèm[2].
Cũng đã sư mô cùng đứa trẻ[3],
Lại còn tấp tểnh với đàn em.
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá?
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem.
[1] Nặng tai.
[2] Giả mắt kèm nhèm để sán lại nhìn gái.
[3] Ra vẻ mô phạm với người ít tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Đạo đức giả