26/10/2021 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình bạn (I)

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:19

 

Gặp nhau giữa buổi chiều tà
Lại trao nhau những nụ hoa thắm nồng
Từng chung bao chuyến bềnh bồng
Sẻ chia số phận vượt dòng khổ đau.
1988

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tình bạn (I)