18/09/2020 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đem thân tôi xuống cõi trần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:16

 

Đem thân tôi xuống cõi trần,
Hỏi rằng duyên có nợ nần chi không.
Ngồi trong cửa sổ chạm rồng,
Chăn loan gối phượng không chồng cũng hư.
Khảo dị:
Đem thân tôi xuống cõi trần,
Hỏi rằng duyên có nợ nần chi không.
Bao nhiêu là một ông chồng?
Đem thân ở dưới cõi trần,
Hỏi rằng duyên có nợ nần chi không.
Bao nhiêu giá một ông chồng?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đem thân tôi xuống cõi trần