12/06/2021 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đương cỡi ngựa qua kiều

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 17:00

 

Anh đương cỡi ngựa qua kiều,
Thấy em đứng đó lỡ chiều anh thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đương cỡi ngựa qua kiều