04/08/2020 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai phụ tôi có đất trời chứng giám

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 13/10/2008 05:20

 

Ai phụ tôi có đất trời chứng giám,
Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai.
Tưởng giếng sâu, tôi nối sợi dây dài,
Ai ngờ giếng cạn, tiếc hoài sợi dây.
Khảo dị:
Anh tưởng giếng sâu, anh nối sợi dây dài.
Hay đâu giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây.
Anh tưởng nước giếng sâu, anh nối sợi gàu dài.
Ai ngờ nước giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai phụ tôi có đất trời chứng giám