02/07/2020 23:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phá kính
破鏡

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 00:22

 

Nguyên tác

佳人失手鏡初分,
何日團圓再會君?
今朝萬里秋風起,
山北山南一片雲。

Phiên âm

Giai nhân thất thủ kính sơ phân,
Hà nhật đoàn viên tái hội quân?
Kim triêu vạn lý thu phong khởi,
Sơn bắc sơn nam nhất phiến vân.

Dịch nghĩa

Người đẹp lỡ tay làm gương rơi vỡ làm đôi,
Ngày nào sẽ cùng chàng gặp lại đây?
Hôm nay gió thu từ nơi xa vạn dặm nổi lên,
Một đám mây nằm giữa mặt bắc và mặt nam của quả núi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đẹp lỡ tay, gương vỡ đôi
Ngày nào đoàn tụ hỡi chàng ơi?
Hôm nay vạn dặm gió thu nổi
Núi bắc núi nam mây nối rồi
Năm 589 nhà Tuỳ thôn tính nhà Trần. Trong cơn biến loạn phải dời bỏ kinh thành, công chúa Trần Lạc Xương lỡ tay làm tấm gương soi rơi vỡ làm đôi. Nàng giữ một nửa và trao cho phò mã Từ Đức Ngôn một nửa và ước hẹn ngày tái ngộ. Khi tình hình chính sự đã lắng dịu, họ Từ ra chợ đề thơ "Nửa tấm gương soi." Bài thơ rất hay, truyền đi xa, tới tai công chúa. Nàng hiểu ý tác giả và suy ra nơi phu quân đang ở. Và sau đó vợ chồng xum họp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Phá kính