27/10/2021 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 36
36

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 06:47

 

Nguyên tác

這い出でよ
飼屋が下の
ひきの声

Bản dịch của Vĩnh Sính

Hỡi cóc kêu dưới gầm khung,
Ra đây đi nhé ta cùng nhởn nhơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 36