13/06/2021 07:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Niềm tin là bước đạo sơ nguyên”

Tác giả: Thích Thiền Tâm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2017 07:08

 

Niềm tin là bước đạo sơ nguyên,
Mà nỗi trần ai lắm sự duyên!
Thoạt tưởng sen lành say cõi Tịnh
Lại nghe mai đẹp mến non Thiền.
Bồ Đề gieo khéo nguyền viên giác
Không hữu còn thương chấp nhị biên
Tín đức ví bền như hạnh nguyện
Mưa hoa đồng dạo cảnh Tây Thiên.
Nguồn: Niệm Phật thập yếu, Thích Thiền Tâm, NXB Tôn giáo, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thiền Tâm » “Niềm tin là bước đạo sơ nguyên”