15/06/2024 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai thăng bổ Bình Thuận án sát sứ
餞肇豐太守何少齊陞補平順按察使

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 09:25

 

Nguyên tác

逍遙琴鶴久隨身,
燕賀今朝省憲臣。
炎郡草花迎使節,
捍城風月憶騷人。
唱來三疊情難遣,
說到河梁事已真。
但願南樓辰賞月,
虞韶夏舞句清新。

Phiên âm

Tiêu dao cầm hạc cửu tuỳ thân,
Yến hạ kim triêu tỉnh hiến[1] thần.
Viêm quận thảo hoa nghênh sứ tiết,
Hãn thành phong nguyệt ức tao nhân.
Xướng lai tam điệp[2] tình nan khiển,
Thuyết đáo Hà Lương[3] sự dĩ chân.
Đãn nguyện Nam lâu thời thưởng nguyệt,
Ngu thiều Hạ vũ[4] cú thanh tân.

Dịch nghĩa

Nợ tiêu dao cầm hạc vẫn đeo nặng trên thân từ lâu
Hôm nay mở tiệc mừng quan đầu tỉnh
Cây cỏ xứ nóng nực đón chào quan sứ đến
Gió mưa thành Hãn nhớ nhung bậc tao nhân
Hát khúc Dương Quan ba lần cõi lòng bịn rịn lưu luyến
Nói đến Hà Lương chuyện chia ly thành sự thật rồi
Mong muốn đến lầu Nam cùng nhau ngắm trăng
Sáo đời Ngu, múa đời Hạ tiếng ngâm cao rõ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hạc đàn còn nợ cứ tiêu dao
Quan tỉnh thăng quan mở tiệc khao
Miền nóng đón chờ quan sứ mới
Hãn thành lưu luyến khách phong tao
Hát bài tiễn biệt tình chan chứa
Nói đến chia ly chuyện nghẹn ngào
Những muốn lầu thơ cùng thưởng nguyệt
Ngu ca Hạ múa tiếng ngâm cao
[1] Tục gọi các quan bậc cao là hiến quan.
[2] Bài "Vị Thành khúc" của Vương Duy, thời xưa thường hát ba lần khi chia tay, nên gọi là "Dương Quan tam điệp". Chỉ chuyện chia tay bịn rịn.
[3] Tên vùng đất, dùng để chỉ nơi chia tay.
[4] Chỉ cảnh đất nước thái bình vì có vua hiền quan tốt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tiễn Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai thăng bổ Bình Thuận án sát sứ